TalentManagement (TMA)

Mensen functioneren het best, leren het snelst, komen zelf in actie en zijn het meest betrokken als ze werk doen dat in lijn ligt met hun drijfveren, talenten, cognitieve capaciteiten en competenties.

TMA gecertificeerd professional

De methode is gebaseerd op de behoeftetheorie van Henry Murray (Amerikaanse psycholoog, 1893 – 1988). Murray heeft op basis van onderzoek een lijst van 26 menselijke psychogene behoeften samengesteld, dit is de basis waarop de TMA methode verder is doorontwikkeld.

De TMA Talentenanalyse is gebaseerd op positieve psychologie, is niet veroordelend en biedt veel inzicht in de persoonlijkheid van mensen.

De verschillende test worden online afgenomen. De (online) dashboards en rapportages geven informatie over de talenten van een persoon en is ontwikkelingsgericht geschreven.

De talentenanalyse brengt 22 drijfveren en 44 talenten en 53 competenties in kaart en geeft het inzicht op welke werkgebieden het meest gemotiveerd en talentvol gefunctioneerd wordt. Daarnaast geeft TMA adviezen over de ideale werkomgeving, leer- ontwikkelstijl en de aanleg voor 53 competenties.

Samen met de TMA Beroepskeuze analyses en TMA Career Coach wordt inzage gegeven in de beste werkomgeving en beschikbare vacatures.

Behalve op individueel niveau, bijvoorbeeld bij beroeps-/studiekeuze of loopbaankeuzes, kan een TMA analyse ook héél goed worden ingezet bij teamvraagstukken en/of organisatievraagstukken.

Tenslotte is het een fantastisch instrument bij recruitment of outplacementtrajecten.

Talenten-en-competentiepaspoort-701x1024