Wat is Human Resource Development (HRD)?

Neem contact op

Human Resource Development is eenvoudigweg in het Nederlands vertaald als (strategische) personeelsontwikkeling.

HRD is een volwaardig onderdeel van HRM (Human Resource Management), er ligt geen harde grens tussen deze twee vakgebieden.

In het gedachtegoed van HRM-HRD wordt uitgegaan dat de medewerkers in een bedrijf van cruciaal belang zijn voor het optimaal functioneren van een bedrijf. Zij worden niet gezien als kostenpost maar als waardevol `bedrijfsmiddel`.

De focus bij HRM ligt meestal op instroom – doorstroom – uitstroom en het uitvoeren van het personeelsbeleid van de organisatie.

De focus bij HRD ligt op het ontwikkelen van mensen als individu en het ontwikkelen van teams. En daardoor een significante bijdrage te leveren aan het verbeteren van de performance van het bedrijf.

Hierbij kan je denken aan; opleidingen/trainingen maar ook aan competentie-/talentontwikkeling en loopbaanontwikkeling.

Alle leerinterventies hebben een directe verbinding met het verbeteren van het persoonlijk en/of professioneel functioneren, zowel gericht op de huidige als eventueel de toekomstige werkzaamheden.

Resultaten zijn o.a. efficiency verbetering, minder kosten, minder verloop, beter gemotiveerde medewerkers.

development

Wil je weten wat we voor elkaar kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact met me op!